Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Virta-opisto

Tarjoamme asiakkaillemme koulutus- ja harrastuspalveluja. Järjestämme kursseja myös yrityksille ja yksityishenkilöille. Tarkoituksena on, että kurssin käytyään, kävijä alkaa rohkeasti toteuttaa näkemyksiään, unelmiaan ja päämääriään.

Mikä on kansalais-/työväenopisto?

Kansalais-/työväenopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia. Ne tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiston nimenä voi olla kansalaisopisto, työväenopisto tai opisto mutta tehtävä on kuitenkin kaikilla sama. Opistotoimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukeva koulutusta. Opistot järjestävät lähipalveluna korkeatasoisia ja monipuolisia koulutuspalveluja tasapuolisesti eri alueiden väestö- ja kieliryhmille.

Kuka voi opiskella kansalais-/työväenopistossa?

Opistossa opiskelu on avointa kaikille iästä, sukupuolesta ja koulutustaustasta
riippumatta. Opiston ryhmiin voivat osallistua kaikki opinnoista kiinnostuneet pohjakoulutukseen, asuinpaikkaan tai kansallisuuteen katsomatta. Lasten ja nuorten opiskeluoikeutta voidaan rajoittaa, mikäli ryhmä ei ole vaatimustensa tai laitteidensa puolesta heille sopiva.

Imatran työväenopisto

Imatran työväenopisto perustettiin vuonna 1926 aluksi nimellä Imatran seudun työväenopisto. Nykyisin opisto on Imatran kaupungin ylläpitämä oppilaitos, jossa vuosittain opiskelee n. 3000 opiskelijaa ja 5000 kurssilaista. Opiston pääopetusalueet ovat kielet, kuvataide, kädentaidot, tietotekniikka, tanssi, liikunta, musiikki ja yleissivistävät aineet. Opistossa annetaan myös taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaisesti kuvataiteissa ja kädentaidoissa. 1.82017 alkaen opisto on nimeltään Virta-opisto.

Opiston toiminta-ajatus ja arvot

Toiminta-ajatuksenamme on hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden lisääminen, persoonallisuuden kehittäminen ja kansalaistaitojen parantaminen elinikäisen oppimisen kautta. Opiston arvoiksi olemme valinneet avoimuuden, suvaitsevaisuuden, ihmisen kasvun ja yhteisöllisyyden.