Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Oppilaaksi hakeminen

Kuvataidekouluun haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on alkanut 17.5.2017. Haku tapahtuu sähköisessä osoitteessa www.ito.fi

Huomioithan, että opetusryhmä perustetaan vain mikäli siihen on riittävästi hakijoita. Saatu paikka varmistuu ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos jäät ilmoittautumisen yhteydessä varapaikalle niin sinulle voidaan tarjota peruutus-paikkoja viikoilla 36-37 elokuussa kun opiskelu käynnistyy sillä otamme uusia oppilaita peruuttaneiden tilalle.

Jos jäät syksyllä ilman oppilaspaikkaa niin sinulle saatetaan lukuvuoden aikanakin tarjota oppilaspaikkaa sillä tyhjäksi jääneitä paikkoja täytetään ryhmissä. Sinuun otetaan silloin yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.

Opintojen lopettamisilmoitukset tehdään aina toimistoon.

 

 

Kuvataiteen perusopetus

Perusopinnot 1-2 ,  6—8-vuotiaat

Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin.

 

 

Perusopinnot 3-6, 9—12-vuotiaat

Opetuksessa käydään jo tietoisemmin läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä.

 

 

Syventävät opinnot ja  työpajat, 13—19-vuotiaat

Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely.

 

 

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata tavoitteiden asettamista. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista. Kaikki oppilaat saavat työskentelystään vuosittain ryhmän opettajan laatiman kirjallisen arvioinnin. Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden  kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdon yleisen oppimäärän päättyessä oppilas saa päättötodistuksen.

Opettajat

Maija-Liisa Hallikainen

kuvataiteiden vastuuopettaja

maija-liisa.hallikainen(at)eduvuoksi.fi

0206175406

 

Tiina Marjeta

kuvataiteilija

tiina. marjeta(ateduvuoksi.fi

 

Jouni Viljakainen

kuvataiteilija

jouni.viljakainen(at)eduvuoksi.fi

  

(at) = @