Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Opetus

Käsityökoulussa noudatetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.

Opinnot koostuvat  perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä 10 opintokokonaisuutta.

Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia, joista perusopintojen osuus on 360 h ja työpajaopintojen osuus 140 h. Opintojen laajuuden laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia.  

 

 

Käsityön perusopinnot 1-6

  • 6 –12-v. lapsille

  • 2 h / vko, 60 h / lukuvuosi

Perusopinnoissa opiskelu on mielikuvitusta rikastuttavaa ja innostavaa käsityön tekemiseen harjaantumista, jossa tutkien ja kokeillen tutustutaan peruskäsitteisiin, tekniikoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin.

Oppilas harjaantuu omassa ilmaisussaan ja oppii löytämään omia vahvuuksiaan.

 

Käsityön työpajaopinnot

1-4

  • 12 – 16v. lapsille ja nuorille

  • 60 – 80 h / lukuvuosi

Työpajaopinnoissa opiskelu syventää perusopinnoissa saavutettuja valmiuksia.

Oppilas vahvistaa omaa ilmaisuaan sekä taitojaan ja tietojaan käsityöilmaisussa sekä toteuttaa omaa persoonaansa tukevia käsityöprojekteja valitsemillaan materiaaleilla ja työtavoilla.

 

 

 

 

 

Opintojen arviointi 

Käsityökoulun oppilas saa opinnoistaan suullista ja /tai kirjallista palautetta ja
arviointia koko opintojensa ajan.

Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kehittymistä ja edistymistä opinnoissaan ja ohjata opiskelun
tavoitteiden asettamista.

Myönteinen ja kannustava arviointi vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja auttaa
löytämään oppilaan omia vahvuuksia.

 

  

 

 

 

 

 

  

Todistukset

Oppilaan opintosuoritukset kirjataan vuosittain oppilaalle annettavaan 
opintokirjaan. 

Oppilas saa todistukset suoritetuista perusopintojen ja työpajaopintojen 
opintokokonaisuuksista. 

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen
suoritettuaan kaikki 10 opinto-kokonaisuutta. Pyydettäessä, esim.  opintojen keskeytyessä, oppilaalle annetaan osallistumistodistus.